Byggegrube

– Den rigtige ramme for udgravningen

I Aarsleff er vi specialister i byggegruber og har i snart 60 år udført både helt små og simple, men også meget store og komplekse byggegruber. Vi udfører alle typer indfatningsvægge, hvad enten det er spuns-, sekantpæle-, københavner- eller slidsevægge. 

I Danmark kan vi sjældent grave ret dybt, før vi når ned i grundvandet, der ofte udfordrer jordarbejderne og byggegruben, hvis ikke de udførelsesmæssige risici er ordentligt gennemtænkt på forhånd. Vi har teoretisk specialviden og praktiske kompetencer til at kunne bidrage ved langt de fleste udfordringer og kan tilbyde at udføre byggegruben fra A-Z, fordi vi har vores eget designteam og derfor kan tage projekteringsansvaret for vores egne byggegruber.

Byggegruberne udfører vi typisk som spunsvægge eller københavnervægge, men i stigende grad borer vi også vægge med sekantpæle eller tilbyder byggegruber udført med slidsevægge. De to sidstnævnte løsninger kommer mere og mere i spil, fordi miljøkravene til bygge- og anlægsarbejder løbende skærpes omkring lyd- og vibrationsniveau. Sekantpæle eller slidsevægge kan også komme på tale ved byggegruber, hvor der er særlige udfordringer med hårde jordlag og hindringer i jorden eller hvor byggegruben skal udføres til stor dybde. Bygninger eller konstruktioner tæt op ad byggegruben kan ligeledes betyde skrappe krav om små deformationer i byggegrubens vægge, og også her kan sekantpæle eller slidsevægge være fordelagtige.

Valg af væg
Det er ikke ligegyldigt, hvilken type væg, du vælger til din byggegrube, som støttevæg ved vejdæmningen eller til at holde en udgravning på plads mod naboerne.

Hver type støttevæg har sine fordele og ulemper, og som specialentreprenører har vi indgående erfaring med begge dele. Vi tilbyder derfor gerne en uforpligtende dialog med fx bygherrer og rådgivere for at få afdækket løsningsmuligheder, som både er bygbare og – ikke mindst – også økonomisk attraktive.

Væggene i byggegruben installeres typisk ved ramning, boring, nedvibrering eller nedpresning. Om det er den ene eller anden metode, der er optimal, afhænger af mange faktorer, som fx:

 • Geotekniske forhold – jordtype og homogenitet
 • Hindringer i jorden (sten, hårde zoner eller eksisterende konstruktioner)
 • Dybde til grundvandet og strømningsforhold i jorden
 • Udgravningsdybde
 • Belastninger på byggegruben
 • Krav til deformationer af væggen
 • Mulighed for forankring foran eller bag væggen
 • Adgangs- og pladsforhold
 • Forurening
 • Miljøforhold – støj og vibrationer
 • Udførelsestid
 • Pris.

Teori og praksis – hånd i hånd
Vi har vores eget interne team af designere og projekterende ingeniører, som kombineret med vores mangeårige praktiske erfaringer fra både Danmark og udlandet sikrer, at teori og praksis går hånd i hånd, når vi skal levere gode, bygbare løsninger til tiden.

Vi råder over Danmarks største flåde af funderingsmateriel, som uden væsentlige støj- og vibrationsgener kan etablere spuns-, sekantpæle-, københavner- eller slidsevægge. Det er særligt en stor fordel, når vi arbejder i tætbebyggede områder, nær gamle, bevaringsværdige bygninger eller hvor naboer og produktionsfaciliteter ikke må generes unødigt af vibrationer.

Kombination af knowhow og kapacitet
I forbindelse med etablering af byggegruber kombinerer vi ofte flere af vores kompetencer som underentreprenører på byggegrubevægge, afstivninger, forankringer eller grundvandssænkning. 

Vi er dog også klar til at løfte opgaven som totalentreprenør på hele byggegruben - også med vores eget projekttilpassede design. Antallet af aktører ”under jorden” bliver begrænset, når byggegruben kun kræver én entreprenør – og ansvarsforholdene bliver tilsvarende helt klare.

Ved planlægning og projektudvikling af dit næste projekt indgår vi gerne i dialog om fx:

 • Geotekniske og miljøtekniske undersøgelser
 • Undersøgelser af grundvand
 • Planlægning af byggeplads og byggepladslogistik
 • Adgangsveje, strømforsyning og belysning på byggepladsen
 • Byggegrube med forankring
 • Afstivninger og forankringer
 • Jord- og betonarbejder, herunder håndtering af forurenet jord
 • Ammunitionsrydning
 • Sikring af omkringliggende bygninger og konstruktioner
 • Grundvandssænkning og forurenet vand
 • Kontrolforanstaltninger
 • Drift af byggepladsen.

Læs også om vores Design & Engineering-kompetencer her eller se mere om vores kompetencer i byggegruber i vores Aarsleff World

Du kan også læse mere om en spændende byggegrube med sekantpæle tæt op ad eksisterende, gamle bygninger på Statens Naturhistoriske Museum centralt i København.

Tidlig involvering giver besparelser
Vi indgår gerne i en tidlig dialog med bygherrer og rådgivere om udfordringer og praktiske udførelsesmæssige løsninger, så byggegruben optimeres i forhold til både økonomi, tid og udførelse.  Og vi gennemfører gerne det praktiske arbejde på pladsen parallelt med projektudvikling og projektering, hvis det kan afkorte byggeprocessen og spare værdifuld tid i projektet.

Behov for pris på byggegrube - eller mere information om fx spuns eller sekantpælevæg?

Dit navn *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *
Firma *
Emne
Forespørgsel

Tak, din henvendelse er registreret.

Du modtager en e-mail, som bekræfter.

Relaterede dokumenter