Drikkevand

– Rent vand

Etablering af pålidelige vandbehandlingsanlæg og solide drikkevandsledninger er essentiel for en moderne infrastruktur. Det sikrer, at vandet er dér, hvor vi skal bruge det, når vi skal bruge det.

Aarsleff etablerer systemer til drikkevandsforsyning og anlæg til vandbehandling.

Vandbehandlingsanlæg verden rundt
Drikkevand produceres normalt af grundvand, men kan også stamme fra søer, vandløb, floder eller havvand. Lige meget, hvor vandet bliver hentet, bør det dog renses, før det distribueres som drikkevand.

Sammen med vores datterselskaber og i tæt samarbejde med lokale entreprenører varetager Aarsleff totaletableringer af vandbehandlingsanlæg i totalentrepriser over det meste af verden – fra projektering og design til det praktiske byggeri og overlevering.

  • design og projektering
  • etablering af vandbassiner, råvandssluser, industribygninger osv.
  • konstruktion af flokkulering og filtre
  • opbygning af pumpestation
  • mekaniske og elektriske installationer
  • automatik og programmering
  • oplæring af teknisk og operationelt personel.

Flere metoder til etablering af ledninger
Desuden har Aarsleff international erfaring i etablering, renovering og fornyelse af drikkevandsledninger i så godt som alle underlag – og ofte helt uden opgravning.

Vi etablerer drikkevandsledninger ved hjælp af:

  • styret underboring, som særligt er velegnet til nylægninger under vej eller bebyggelse
  • rørsprængninger, hvor vi benytter et gammelt rør som føringsvej
  • traditionel gravning, i de tilfælde hvor de øvrige metoder ikke er hensigtsmæssige.