Direktion og bestyrelse

Direktion

Jesper Kristian Jacobsen
Administrerende koncerndirektør
Teknikumingeniør
Fødselsår: 1970
Andre ledelseshverv:
Network for Global Civil Engineers (bestyrelsesformand)
DI Byggeri
Molio Erhvervsdrivende Fond
Rømerfondet

Mogens Vedel Hestbæk
Koncernøkonomidirektør
Cand.oecon.
Fødselsår: 1972
Andre ledelseshverv:
Permagreen Grønland A/S
Trym Anlegg AS

Bestyrelse

Ebbe Malte Iversen
Bestyrelsesformand
Formand for nominerings- og vederlagsudvalg

Akademiingeniør AB75, bygningsretningen
Fødselsår: 1951
Indtrådt i bestyrelsen i 2020
Andre ledelseshverv:
Stibo-fonden (samt to datterselskaber), (bestyrelsesformand)
Ejendomsfonden AIS (bestyrelsesformand)
Ege Carpets A/S (næstformand)
Per og Lise Aarsleffs Fond

Jørgen Dencker Wisborg
Næstformand
Medlem af nominerings- og vederlagsudvalg
Cand.merc., LEAP, Insead
Fødselsår: 1962
Indtrådt i bestyrelsen i 2022
Andre ledelseshverv:
Blue Water Holding A/S (samt tre datterselskaber), (bestyrelsesformand)
Danoil II ApS (bestyrelsesformand)
Danoil Exploration A/S (bestyrelsesformand)
Schouw & Co. (samt bestyrelsesmedlem i seks datterselskaber), (bestyrelsesformand)
Rotensia ApS (direktør)

Charlotte Strand
Formand for revisionsudvalg
Cand.oecon.
Fødselsår: 1961
Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Andre ledelseshverv:
Evida Holding A/S (samt fem datterselskaber), (bestyrelsesformand)
Aibel ASA (medlem af revisionskomite)
Faerch A/S (formand for revisionskomité)
Lakrids by Johan Bülow A/S (næstformand og formand for revisionskomité)
Reventus Power Limited

Henrik Højen Andersen
Medlem af revisionsudvalg
Civilingeniør, MSc Engineering Management
Fødselsår: 1960
Indtrådt i bestyrelsen i 2020
Andre ledelseshverv:
Arla Foods Ingredients Group P/S (administrerende direktør)
Arla Foods Ingredients Energy A/S (bestyrelsesformand)
Niels Andersens Legats Handelsaktieselskab (bestyrelsesformand)
ArNoCo GmbH & Co. KG
K/S Solenergi Bayern
Solenergi Bayern Komplementar ApS (direktør)
AFI Partner ApS (direktør)

Klaus Kaae
Medlem af revisionsudvalg
Civilingeniør, DTU, bygningsretningen
Fødselsår: 1959
Indtrådt i bestyrelsen i 2023
Andre ledelseshverv:
Alfa Development A/S
Alfa Development AB
Kaae Virksomhedsrådgivning
Medlem af Repræsentantskabet Realdania
Medlem af Advisory Board i CCL Scandinavia A/S

Pernille Lind Olsen
Cand.scient.pol
Fødselsår: 1973
Indtrådt i bestyrelsen i 2023
Andre ledelseshverv:
Henkel (Corporate VP, Head of Packaging & Consumer Goods Division and Henkel North America, i Henkel)

Lars-Peter Søbye
Civilingeniør
Fødselsår: 1960
Indtrådt i bestyrelsen i 2024
Andre ledelseshverv:
Industriens Fond (bestyrelsesformand)
Formand for NEKST – den nationale energikrisestab 

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer

Britta Hoier
Afd. økonomikoordinator i Per Aarsleff A/S
Fødselsår: 1965
Indtrådt i bestyrelsen i 2024 

Dan Bentsen
Sjakbajs i Per Aarsleff A/S
Fødselsår: 1968
Indtrådt i bestyrelsen i 2024 

Julie Briand Madsen
HR Business Partner i Per Aarsleff A/S
Fødselsår: 1985
Indtrådt i bestyrelsen i 2024