Rettidig omstilling

Oliekriserne midt i 70’erne betød, at de danske kraftværker i en fart skulle omstilles fra olie- til kuldrift. Det gav anledning til større havneudvidelser, og i midtfirserne tog Aarsleff del i betydelige arbejder ved havnene i København, Fredericia og Aalborg.

Strategiplan sætter fokus
Samtidig viste der sig behov for at se i nye retninger – at satse på opbygning af nye markeder. Elektrificering af jernbaner, anlæg af naturgas- og spildevandsledninger samt opgravningsfri fornyelse af underjordiske ledninger blev de arbejdsområder, som fik fokus i virksomhedens første egentlige strategiplan. På alle tre områder var ny- eller videreudviklet teknik afgørende elementer i Aarsleffs konkurrencemæssige gennemslagskraft.