Kloak

– Undgå kloakgener ved kraftige regnskyl

Stadig oftere medfører meget kraftige regnskyl, at forsyningsselskaber og privatpersoner oplever oversvømmelsesproblemer fra deres rørsystem. Det sker, når regnvandsmængden er så voldsom, at den almindelige fællesledning bliver sat under pres, og der opstår overløb af blandet regnvand og spildevand.

Derfor ønsker mange at separere regnvandet fra fællesledningen, som således dedikeres til spildevand. I den forbindelse foretages ofte en rørfornyelse, der forlænger rørets levetid og hindrer indsivning af uvedkommende vand. Dermed reduceres vandmængden, som ledes til rensningsanlægget.

Tænk klimatilpasning, når du fornyer dine rør
Hos Aarsleff har vi gode erfaringer med at indtænke klimatilpasning, når vi foretager en rørfornyelse af underjordiske afløbssystemer for spilde- og regnvand. Det sker for eksempel ved at etablere bassinanlæg og bassinledninger eller udføre Lokal Afledning af Regnvand – LAR.

Renovering med No-Dig…
Selve rørfornyelsen foretager vi typisk med opgravningsfrie metoder – de såkaldte No-Dig-metoder. En af metoderne, som vi selv har udviklet, er strømpeforing. Strømpen fremstiller vi på vores egen fabrik i Danmark efter specifikke mål og dimensioner. Vi fremstiller i alle længder, dimensioner og godstykkelser. Strømpen kan sammensyes, så ledningsstræk med forskellige dimensioner kan fornyes i én arbejdsgang. Vi kan på den måde forny adskillige hundrede meter ad gangen.

… eller med traditionel opgravning
Aarsleff udfører naturligvis også traditionel kloakrenovering og -sanering ved opgravning, når det er mest hensigtsmæssigt. I den forbindelse trækker vi på koncernens brede kompetencer og mestrer komplicerede udførelsesmetoder som fx tunnelering. Vi har blandt andet erfaring med udførelse af pumpestationer i tæt trafikerede områder.

Aarsleff rørfornyer fra A til Z
Hos Aarsleff påtager vi os store rørfornyelser – offentlige såvel som private – af for eksempel hovedledninger, stikledninger, tilslutninger mellem hoved- og stikledninger samt brønde.

Vi varetager gerne hele processen omkring rørfornyelsen – herunder tv-inspektion, faldmåling samt analyse af og rådgivning om valg af fornyelsesmetoder. Derudover tilbyder vi langsigtet planlægning af forebyggende vedligeholdelse, langsigtede vedligeholdelsesplaner med budgetter, fornyelsesplaner samt koncept for flerårige rammeaftaler og driftskontrakter.