Samfunds­ansvar

– Grobund for en bæredygtig forretning

Aarsleff ønsker at drive en ordentlig og sund virksomhed, der skaber trivsel, vækst og udvikling. Vi er bevidste om, at vi er en integreret del af samfundet og påtager os gerne dette ansvar. Det gør vi for at være en troværdig partner for vores kunder og forretningsforbindelser, og fordi det har en positiv indvirkning på virksomhedens resultat og vores medarbejderes trivsel. 

Vores fokusområder er følgende: 

  • Miljø og klima
  • Medarbejdere
  • Samfundet omkring os
  • Eksterne samarbejdspartnere
  • Ligestilling og mangfoldighed

Læs mere nederst i den årlige lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. Årsregnskabslovens § 99 a, redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen jf. årsregnskabslovens § 99 b og redegørelse om virksomhedens mangfoldighedspolitik jf. årsregnskabslovens § 107. 

Klagemuligheder for private forbrugere
Opstår der problemer i forhold til kvalitet og/eller pris på et arbejde, som vi udfører for en privat kunde, og kan vi ikke sammen løse problemerne, så beder vi kunden indberette klagen til: Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K.

Whistleblowerordning for alle selskaber i Aarsleff-koncernen
I Aarsleff-koncernen ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan stå frit frem og anmelde mistanker om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende koncernens medarbejdere, ledelse eller leverandører. Vi finder vi det meget vigtigt, at sådanne forhold kommer frem i lyset og har derfor etableret en whistleblowerordning. Læs mere om, hvilke forhold som kan anmeldes og anmeldelsesproceduren i vores whistleblowerpolitik nederst.

Foretag en anmeldelse til whistleblowerordningen - brug linket her