Ankre

– Sikker forankring begrænser deformationer

Afhængig af geometri, belastninger og krav til deformationer kan det være nødvendigt at sikre byggegrubens vægge med forankring. Hvor pladsen, udførelsesmetoderne og arbejdsforholdene tillader det, kan vi montere stræk og stivere med modhold inde i byggegruben og foran væggen. Hvor dette ikke er muligt, fx fordi afstivninger ind i byggegruben er upraktiske, kan vi i stedet udføre forankring bag væggen. Hertil anvendes ankre, typisk lineankre, der bores skråt ned i jorden uden for byggegruben.

Ankre kan også bruges i en række andre konstruktioner – fx skal flere og flere konstruktioner sikres mod opdrift i takt med, at der bygges mere i dybden. Ankre kan derfor også komme på tale til sikring af bundplader i fleretages kældre, skakter eller pumpestationer. Her bores ankrene typisk lodret ned som lineankre eller stangankre (fx GEWI-ankre).

Borede ankre kan fx også anvendes ved fastholdelse af brovederlag, stabilisering af skråninger og støttemure eller som funderingselementer for barduner til master mv. I visse tilfælde kan der også anvendes ”søm”, såkaldt soil nailing, til at fastholde armeringsnet og sprøjtebeton eller vækstmåtter på skråningsfronter.

Teoretisk viden og praktisk erfaring
Vi har teoretisk viden om og praktiske erfaringer med design og udførelse af både midlertidige og permanente ankre. Mangeårig erfaring med ankre installeret i vidt forskellige jordtyper og tilhørende trækforsøg giver os en solid basis for tidligt at vurdere mulige ankerkræfter og eventuelle udfordringer forbundet med udførelsen.

Vi tilbyder at gå i tidlig dialog om en optimal, praktisk ankerløsning samt muligheder og begrænsninger, der ligger i de forskellige metoder og deres udførelse ud fra de helt overordnede krav til konstruktionen:

 • Om det er en midlertidig eller permanent konstruktion
 • Jordtyper og grundvandsspejlets beliggenhed
 • Deformation af konstruktionen
 • Naboforhold
 • Total stabilitet af den samlede støttekonstruktion.

Herefter er der en række yderligere faktorer omkring metoder og krav til forankring, som vi kan bistå med at vurdere og indtænke i planlægningen og projekteringen, fordi de har stor indvirkning på de udførelsesmæssige forhold og tiden for udførelsen, fx:

 • Pladsforhold og adgang for ankerborerig
 • Ankrenes trækbæreevne
 • Forankringsmetode – stangankre eller lineankre
 • Boremetode og borevæske
 • Fri længde og længde af forankringszone
 • Injektion af ankerzone og eventuelt behov for efterinjicering
 • Forspænding eller ej
 • Korrosionsbeskyttelse
 • Omfang af ankerforsøg.

Behov for pris på ankre eller mere information?

Dit navn *
Telefonnummer *
E-mail-adresse *
Firma *
Emne
Forespørgsel

Tak, din henvendelse er registreret.

Du modtager en e-mail, som bekræfter.

Relaterede dokumenter