Studerende

– Prøv kræfter med erhvervslivet

Hos Aarsleff vil vi rigtig gerne samarbejde med studerende på videregående uddannelser. Det gør vi blandt andet igennem praktikophold, ligesom vi har gode erfaringer med at indgå i projektsamarbejder med ingeniørstuderende og studerende på bygningskonstruktøruddannelsen.

Praktikant hos Aarsleff?
Er du ingeniørstuderende eller studerende på en bygningskonstruktøruddannelse? Og vil du gerne i praktik hos Aarsleff? Læs om vores praktikmuligheder og send din ansøgning.

Vi har rigtig gode erfaringer med at skabe lærerige praktikophold, hvor du får din daglige gang i en international koncern blandt dygtige kolleger, der er godt rustet til at lære fra sig. Flere af vores praktikanter er efterfølgende blevet ansat i en fast stilling hos Aarsleff.

Husk, at du desuden har mulighed for at komme i praktik hos et af vores datterselskaber, som selv slår praktikstillinger op.

 

Skriv din opgave sammen med os
Mangler du inspiration, eller søger du hjælp til fx et casestudie til dit eksamensprojekt, dit speciale eller din ph.d.-afhandling? Vi stræber efter hele tiden at blive dygtigere og sætter pris på vores samarbejde med studerende om produktionsmetoder, konstruktionsløsninger og effektivisering af processer. Er du interesseret i at få et dybdegående kendskab til Aarsleff og adgang til ekspertise og erfaring på højt plan? Så upload dit CV, og beskriv dit emne og dine indledende tanker og metoder her.

Aarsleff på messe
To gange om året møder Aarsleff de ingeniørstuderende i Lyngby og Aarhus i forbindelse med jobmesser. Her har du mulighed for at spørge os om hverdagen i Aarsleff, ligesom vi medbringer spændende oplæg på projektopgaver.

Virksomhedsbesøg
Hvis I har lyst til at opleve hverdagen i en stor, international entreprenørkoncern, inviterer vi gerne ingeniørstuderende og andre relevante grupper af studerende på besøg ude på et af vores mange igangværende projekter. Vi har desuden gode erfaringer som gæsteforelæsere på de relevante videregående uddannelser.