CSR-rapporter

– Vores arbejde med samfundsansvar

Her finder du vores CSR-rapporter for regnskabsårene 2016/17 til 2020/21.

Fra og med regnskabsåret 2021/22 anvender vi retningslinjerne for ESG – Environmental, Social and Governance – som systematik i vores rapportering om samfundsansvar og vores arbejde med at understøtte en ansvarlig og bæredygtig udvikling.

Vores tiltag, mål og resultater for hvert af de tre fokusområder Miljø og klima, Medarbejdere og Samfundet omkring os er derfor fremover integreret i årsrapporten.

Du finder årsrapporterne her