Gas

– Forsyning i al slags terræn

Mange husstande og virksomheder er afhængige af gas som energikilde til opvarmning og produktion. Det er vigtigt, at de kan stole på en sikker forsyningsledning.  

Rørføring i klipper, vand og storbyer
Etablering af gasledninger har siden 1981 været en kernekompetence i Aarsleff. Vi har stor erfaring med detailprojektering og kan udføre selv de mest komplicerede krydsninger af farvande. Ilandføring af større søledninger er også et område, hvor vi gennem årene har opnået stor erfaring og knowhow. Til dato har vi lagt mere end 2.000 kilometer rørledning i meget forskelligt terræn – herunder:

  • massive klipper
  • sand, ler, moræneler
  • moser, havbund
  • tætbebyggede storbyområder – bl.a. i København og Berlin
  • vandløb, åer og fjorde.

Vi holder verden forsynet
Aarsleff har udført forsyningsopgaver for en lang række bygherrer rundt om i Europa, især har vi stor erfaring med højtryksledninger i stål.