Aarsleff-koncernens medarbejderaktieprogram

Aarsleff-koncernen ønsker at øge andelen af medarbejdere, der også er aktionærer i Per Aarsleff Holding A/S. Derfor tilbyder vi i 2018, 2019 og 2020 medarbejderne at deltage i koncernens medarbejderaktieprogram - matching shares-program.  Medarbejderaktieprogrammet giver medarbejderne mulighed for at købe investeringsaktier (B-aktier) i Per Aarsleff Holding A/S, som efter tre år – og ved fortsat ansættelse i koncernen – bliver matchet af koncernen, så antallet af aktier fordobles.
 
Medarbejderaktieprogrammet 2019
Der er nu lukket for tilmeldinger til programmet for 2019, men der åbner et nyt tilmeldingsvindue i februar 2020.

Nordea indkøber nu aktier på vegne af deltagerne i programmet, og disse forventes at blive leveret til medarbejdernes depoter senest den 2. april 2019.

Som deltager i programmet kan du herefter tilgå Aarsleff-koncernens medarbejderaktieportal via dette link. På portalen kan du finde information omkring programmet, herunder vilkår, antallet af aktier og værdien af disse.

For mere uddybende information om medarbejderaktieprogrammet finder du vigtige dokumenter, herunder nærmere beskrivelse af programmet samt betingelserne herfor, nederst på siden under ’Relaterede dokumenter’.

 

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvornår skal jeg melde mig til?

Tilmeldingen til programmet for 2019 åbner den 5. februar 2019. Seneste tilmeldingsdato er den 26. februar 2019 kl. 12.00, hvor du skal være tilmeldt på Computershare samt være oprettet i Nordea. Indbetaling til programmet skal senest ske den 28. februar 2019.

 

Kan jeg være med næste år, hvis jeg ikke melder mig til i år?

Ja. Medarbejderaktieprogrammet løber i tre år (2018, 2019 og 2020), og tilmelding sker hvert år i februar. Hvert år kan man deltage, uafhængigt af om man deltog det forudgående år.

 

Hvor meget kan jeg købe investeringsaktier for?

Man kan vælge at købe investeringsaktier for 5.000, 10.000 eller 15.000 kr., dog maksimalt 10 % af ens årsløn. Er din årsløn over 150.000 kr., kan du således maksimalt købe for 15.000 kr. Er din årsløn under 150.000 kr., kan du vælge 5.000 eller 10.000 kr. alt afhængigt af din løn.

 

Hvorfor kan jeg ikke logge ind på medarbejderaktieportalen (Computershare)?

Husk, at du skal have været ansat i hele kalenderåret 2018 for at kunne være med i medarbejderaktieprogrammet i 2019. Hvis du mener, at du opfylder betingelserne og stadig ikke kan logge ind med dine brugeroplysninger, bedes du kontakte medarbejderaktier@aarsleff.com.

 

Hvad hvis jeg fortryder at have tilmeldt mig programmet?

Fristen for tilmelding via Computershare er den 26. februar 2019 kl. 12.00. Du kan frem til dette tidspunkt ændre eller fortryde din tilmelding. Efter det nævnte tidspunkt kan du ikke ændre eller fortryde din deltagelse, og du vil derfor være forpligtet til at indbetale det beløb, du har tilmeldt dig for i Computershare. Ønsker du at ændre eller fortryde din tilmelding før det nævnte tidspunkt, skal du skrive til medarbejderaktier@aarsleff.com.

 

Kan jeg udtræde af programmet undervejs, hvis jeg fx ønsker at sælge aktierne før tid?

I vesting-perioden (de tre år, der går fra investeringsaktierne indkøbes til aktierne matches) kan du til enhver tid vælge at træde ud af programmet og sælge eller beholde dine investeringsaktier. Dog vil du i så fald miste retten til at modtage matching shares. Ønsker du at træde ud i vesting-perioden, skal du skrive til medarbejderaktier@aarsleff.com.

 

Hvad er en investeringsaktie?

Investeringsaktier er de aktier, du køber for at være med i medarbejderaktieprogrammet. Aktierne indkøbes af Nordea til markedskurs på dine vegne og leveres efterfølgende i dit depot i Nordea.

 

Hvad er en matching share?

Matching shares er de aktier, du bliver tildelt vederlagsfrit efter den treårige vesting-periode. Du modtager lige så mange matching shares, som du har købt investeringsaktier. Bemærk, at du skal opfylde betingelserne i programmet for at modtage dine matching shares. Se evt. afsnittet om good leavers og bad leavers.

 

Hvad betyder vesting?

Vesting-perioden er den treårige periode, der går, fra du køber investeringsaktierne til aktierne matches ved tildeling af matching shares.

Vesting-tidspunktet er det tidspunkt tre år efter programmets start, hvor dine aktier matches ved tildeling af matching shares.

 

Hvornår kan jeg se aktierne i mit Nordea-depot?

Investeringsaktierne bliver først indkøbt, når tilmeldingen til programmet er lukket den 26. februar. Nordea vil herefter i perioden den 1.-25. marts indkøbe investeringsaktierne. Det gøres over en længere periode for ikke at påvirke kursen, og din kurs vil således være et gennemsnit af kursen på de dage, hvor Nordea handler.

Når aktierne er indkøbt, vil de blive leveret til dit depot – senest den 2. april. Herefter vil du modtage bekræftelse på overførslen samt oplysninger om til hvilken kurs, de er indkøbt.

 

Får jeg udbyttebetalinger?

Hvis Per Aarsleff Holding A/S udbetaler udbytte i vesting-perioden, vil et udbytte blive indsat på en separat udbyttekonto i Nordea. Disse udbetalinger kan medarbejderen frit råde over. Bemærk, at der kun modtages udbytte af investeringsaktierne. Udbytte beskattes efter gældende lovgivning.

 

Har jeg aktionærrettigheder?

Medarbejderen opnår samtlige rettigheder tilknyttet investeringsaktierne. Disse er nærmere beskrevet i vedtægterne for Per Aarsleff Holding A/S, som du kan finde ude i menuen til højre her

 

Kan jeg investere med mine pensionsmidler?

Programmet beskattes efter Ligningslovens § 7P, hvilket medfører, at gevinster først beskattes ved et eventuelt salg – og i øvrigt beskattes som aktieindkomst – hvilket er lempeligere end normal A-indkomst. Pensionsmidler kan derfor ikke benyttes under denne ordning.

 

Er det nødvendigt at blive oprettet som kunde i Nordea?

Ja. I forbindelse med deltagelsen i programmet skal du oprettes som kunde i Nordea. I vesting-perioden (tre år) vil investeringsaktierne være placeret i et spærret depot i Nordea, og i denne periode afholder koncernen alle omkostninger forbundet med depotet. Efter tre år skal du være opmærksom på, at du selv afholder eventuelle omkostninger forbundet med at have et depot i Nordea. Det står dig her frit for at flytte beholdningen, hvis du ønsker det.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg allerede er kunde i Nordea?

Er du kunde i Nordea i forvejen, skal du sende en mail til EipProgram@nordea.dk og bede om at få oprettet et spærret aktiedepot til brug for Aarsleff-koncernens medarbejderaktieprogram. Har du tidligere deltaget i programmet i 2018, behøver du ikke at foretage dig yderligere.

 

Hvad er en good leaver og en bad leaver?

Hvis medarbejderen forlader koncernen, bortfalder retten til at modtage matching shares. Dog vil de allerede købte investeringsaktier blive overført til et åbent depot, hvorved medarbejderen frit kan råde over dem.

Under følgende betingelser kan medarbejderen forlade koncernen uden at miste optjeningsretten til matching shares (good leaver), som i så fald vil blive tildelt forholdsmæssigt baseret på længden af ansættelsen i det pågældende kalenderår:

  • Arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet, og dette sker ikke på baggrund af medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet.
  • Medarbejderen opsiger ansættelsesforholdet på baggrund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgivers side.
  • Medarbejderen er nået en naturlig tilbagetrækningsalder (opnået folkepension eller arbejdsgiverbetalt pension).
  • Ansættelsesforholdet afsluttes som følge af en tidsbegrænset stilling.
  • Ansættelsesforholdet afsluttes grundet medarbejderens død.

Hvis medarbejderen forlader virksomheden af andre årsager end nævnt ovenfor, betragtes vedkommende som værende bad leaver og mister retten til at modtage matching shares.

 

Kan jeg tabe penge?

Enhver investering i finansielle instrumenter, herunder aktier, indeholder en risiko. Investeringsaktierne kan falde i værdi, hvilket også påvirker værdien af matching shares. Et kursfald på 50 % over de tre år (vesting-perioden) vil betyde, at medarbejderen ved tildelingen af matching shares har en portefølje med samme værdi som oprindelig indbetalt. Hvis aktien falder i værdi med mere end 50 % i løbet af de tre år, vil porteføljen bestående af både investeringsaktierne og matching shares have en værdi mindre end den oprindelige indbetaling. Et tab er fradragsberettiget efter gældende lovgivning.

Relaterede dokumenter