Nybyggeri

– Ét byggeri – én entreprenør

Aarsleff planlægger og opfører større byggerier til for eksempel erhverv, uddannelsesinstitutioner, industri- og fabriksanlæg, boliger, hoteller, parkeringsanlæg og sygehuse.

Som totalentreprenør påtager Aarsleff sig ansvaret for den samlede koordinering af byggeriet. Gennem tidlig involvering, tæt samarbejde og konstruktiv rådgivning om alle specialkompetencer løfter vi gode idéer til økonomisk bæredygtige byggerier.

Når Aarsleff bygger, arbejder vi målrettet på at tilbyde kompetente og kreative løsninger på komplette byggerier. Ved at udnytte synergien mellem Aarsleffs komplementerende specialer kan vi tilbyde kreative og nytænkende løsninger på fagtekniske udfordringer. Jo flere af vores mange specialkompetencer vi får i spil, jo mere vil bygherre høste værdien af at have én entreprenør – vi kalder det One Company.

At bygge stort og innovativt er en kompleks opgave, der kræver overblik, kompetencer og erfaring. Og det har Aarsleff.

Få overblik inden første spadestik
I forbindelse med projektering og planlægning benytter vi for eksempel Virtual Design and Construction, så vi kan visualisere det færdige byggeri, udforske alternativer, optimere designet, identificere risici og finde de mest bygbare løsninger samt planlægge og effektivisere byggeprocesserne – inden selve opførelsen går i gang.

Vil du bygge bæredygtigt?
Hvis bygherre ønsker et bæredygtigt byggeri, kan Aarsleff allerede i de tidligste projektfaser vejlede om standarder og bidrage med at prioritere mulighederne. Vi har desuden ressourcerne til at projektlede og håndtere opførelsen af bæredygtige byggerier og sikre, at principperne bliver overholdt og dokumenteret.

Høj grad af egenproduktion
I forbindelse med nybyggerier udfører vi midlertidige og blivende konstruktioner og trækker på mange af Aarsleff-koncernens kompetencer,  for eksempel: 

 • grundvandssænkning
 • borede fundamenter
 • pælefundering
 • indfatningsvægge, herunder fx spunsvægge og sekantpælevægge
 • jord- og ledningsarbejder
 • betonarbejder
 • opførelse af råhuse
 • betonelementmontage
 • stålmontage
 • tekniske installationer
 • lukningsarbejder, fx tag og facade
 • indvendige apteringsarbejder
 • fagentrepriser, fx tømrer-, snedker-, murer- og malerarbejde.