Design & Engineering

– Rådgivning med dybe specialkompetencer

Design & Engineering er Aarsleffs tænketank. I afdelingen sidder en række Aarsleff-medarbejdere med særlige kompetencer inden for geoteknik, vandbygning og konstruktion.

Afdelingen, der besidder ekspertiser på et højt internationalt niveau, udvikler nye og alternative løsninger i forbindelse med for eksempel konstruktion af byggegruber samt funderings- og vandbygningsopgaver.  

Rådgivning, der kan betale sig
Ved at trække på sin brede teoretiske viden kombineret med solid, systematisk erfaringsopsamling bidrager Design & Engineering med at udtænke de bedste og mest økonomiske løsninger på komplekse anlægsudfordringer. Ikke bare i projekterings- og designfasen, men også under den praktiske udførelse af anlægsarbejdet.

Afdelingens kompetencer gør Aarsleff yderst konkurrencedygtig og sikrer samtidig, at bygherren får en både teknisk og økonomisk stærk løsning.

Vi sætter standarden
Design & Engineering deltager desuden aktivt i normarbejde, syns- og skønssager samt i faglige interesseorganisationer og bidrager dermed til den generelle udvikling af Aarsleffs fagområder.