Digitalt byggeri

– Når VDC og digital udvikling skaber værdi

I Aarsleff er brugen af Virtual Design & Construction, VDC, en naturlig del af vores bygge- og anlægsprojekter fra tilbud til aflevering. Vi er innovative og bruger VDC som en katalysator for øget bæredygtighed og effektivitet. Vi standardiserer og automatiserer til gavn for både vores kunder, vores samarbejdspartnere samt ikke mindst vores medarbejdere og vores interne samarbejde i Aarsleff-koncernen. 

Digitalisering er et strategisk fokusområde i Aarsleff. Vi har en af branchens største og mest kompetente VDC-organisationer, som identificerer og understøtter forretningens behov – og som fungerer som en integreret del af byggepladsen, hvor modellerne er tilgængelige for håndværkerne, som står for udførelsen. Hos os er visionen nemlig, at VDC skal være for alle.   

Først bygger vi virtuelt
VDC understøtter hele byggeprocessen fra tilbud til aflevering og omfatter alt fra behandling af 2D-tegninger og Building Information Modelling (BIM) til avanceret brug af data til blandt andet analyser, simuleringer og visualiseringer, som fx 4D og 5D. I vores virtuelle byggeri kan vi også tidligt i projekterings- og planlægningsfaserne optimere og spotte detaljer, som udfordrer bygbarheden. Det giver os mulighed for at tilpasse udførelsen og måske finde andre og bedre løsninger.

Når først vi har bygget virtuelt, så bygger vi i praksis efter vores modeller. Vi kontrollerer løbende og benytter fx laserskanninger, som viser det faktisk udførte arbejde direkte i modellerne. Det giver et både visuelt og faktuelt overblik over fremdriften, og vi kan se, hvis der er afvigelser eller fejl.

Aarsleff har en af branchens største og mest kompetente VDC-organisationer. Vi er innovative og bruger VDC som en katalysator for øget bæredygtighed og effektivitet.

IKT som stærkt styringsværktøj
Informations- og kommunikationsteknologi, IKT, er det værktøj, som muliggør komplekst byggeri i dag.

Vi har en struktureret tilgang til IKT og IKT-ledelse og bidrager til at sætte standarden i bygge- og anlægsbranchen.

Vi ser IKT og et fælles digitalt sprog som et stærkt styringsværktøj, der understøtter og løfter processer og skaber værdi på projekterne. På den måde sikrer vi, at den viden, der fx bliver genereret i BIM-modellerne, bliver til på det rigtige datagrundlag og er til rådighed under hele udførelsen.

Med fokus på IKT-ledelse ved vi, at også det komplekse digitale samarbejde er faciliteret. Derved høster projektet og samarbejdet maksimalt udbytte af den innovative udvikling og det digitale byggeris mange muligheder, som også imødekommer ønskerne om et mere bæredygtigt byggeri.

Bidrag til branchefællesskaber
Aarsleff bidrager aktivt til digital udvikling og vidensdeling inden for bygge- og anlægsbranchen. Vi er fx medlem af Molio, som er Byggeriets Videncenter, og af branchefælleskabet DiKon, hvis formål er at udvikle, teste og forankre nye digitale standarder.