Om Aarsleff

- infrastruktur og byggeri til moderne samfund

Aarsleff er en stærkt positioneret entreprenørkoncern med flere specialiserede forretningsenheder. Vi arbejder sammen under én strategi med ét formål: at etablere fremtidens infrastruktur og byggerier og dermed skabe samfundsværdi med fokus på bæredygtighed.

Aarsleff-koncernen omsætter for mere end 20 milliarder kroner om året – heraf cirka en tredjedel i udlandet. Vi udfører opgaver inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri. Vi opererer på internationalt niveau og er markedsledende i Danmark og i de lande i Nordeuropa, hvor vi tilbyder vores specialiserede kompetencer inden for især rørfornyelse og fundering.

Engageret partner med stærke samarbejdsrelationer
Aarsleff er en engageret partner med stærke samarbejdsrelationer. Vi deltager aktivt i projekter med tidlig involvering og samarbejder efter vores One Company-model, så vi sikrer en effektiv styring af vores forskelligartede projekter. Vi er omstillingsparate og stærkt involveret i betydningsfulde infrastrukturprojekter: vi deltager i udførelsen af Femernforbindelsen, arbejder offshore med fremtidens energiløsninger, udfører letbaner og elektrificerer spor, etablerer elkabler og fjernvarmeledninger samt installerer teknik med fokus på automatik og energioptimering i byggerier og industrianlæg.

Udvikling, omstilling og innovation
Det ligger i Aarsleffs kultur at skabe værdi gennem udvikling, omstilling og innovation. Vi tager ansvar og bidrager aktivt til bæredygtig udvikling og innovative projekter, som styrker vores forretning og gavner miljø, klima og samfund. Vi har særligt fokus på udnyttelse af digitale værktøjer, som skaber mere fleksible samarbejdsformer, øger effektiviteten i byggeprocesserne og sænker omkostningerne.

Aarsleff-koncernen beskæftiger 8.800 engagerede medarbejdere. Vi har en stærk kultur, et højt kompetenceniveau og ønsker at tilbyde vores medarbejdere en attraktiv arbejdsplads, hvor vi passer på hinanden.