Kvalitets­styring

– for øget kundetilfredshed og konsistens

For Aarsleff er det afgørende, at vi kan levere en konsistent og ensartet kvalitet. Derfor har vi opbygget en organisation, hvor kvalitetsstyring indgår som en naturlig del af samtlige processer. Vores kvalitetspolitik vægter blandt andet:

  • at vi overholder love og regler
  • at vi har kundetilfredshed som kvalitetsparameter
  • at vi ønsker kvalitetsforbedringer
  • at vi alle har et ansvar for kvaliteten.

Certificeringer
Per Aarsleff A/S er kvalitetscertificeret i henhold til DS/ISO 9001. Derudover er enkelte forretningsområder og selskaber i Aarsleff-koncernen certificeret efter en række nationale og internationale anerkendte standarder. Vi vurderer løbende yderligere certificeringer, når det bidrager til at styrke vores kvalitet, vækst og position.

Kvalitet forpligter
Kvalitet er en stærk og integreret del af Aarsleff-kulturen, og alle led i organisationen er bevidste om vores kvalitetsmål. Vi forpligter os til løbende forbedringer gennem systematisk styring og overvågning af processer, som har indflydelse på kvaliteten af vores arbejde. Hvert af vores forretningsområder har tilknyttet kvalitets- og miljøfunktioner, som systematisk overvåger, at de vedtagne mål og procedurer for kvalitet og miljø efterleves – både på tværs af organisationen og helt ud på de enkelte projekter.