Fundering

– Meget mere end bare pæleramning

Vi har mange års erfaring med ramning af betonpæle og udfører generelt en meget bred vifte af funderingsopgaver både på land og fra vand. Vi adskiller os særligt fra vores konkurrenter ved at have interne kompetencer til både design, projektering og udførelse af pæle, byggegruber og grundvandssænkning. Samtidig råder vi over forskelligt specialudstyr til at udføre geotekniske undersøgelser forud for eller under projektudførelsen. 

I Aarsleff Fundering påtager vi os både store og små opgaver fra start til slut. Vores kapacitet og interne organisering gør, at vi både kan tilbyde at levere pæle og byggegruber i underentreprise til andre entreprenører, og at vi kan agere totalentreprenør. Med vores egne medarbejdere inden for design og projektering kan vi som totalentreprenør levere komplette løsninger i fundering og byggegruber med klar og éntydig afdækning af ansvarsforholdene.

Aarsleff Fundering kan selvfølgelig også trække på koncernens øvrige entreprenørkompetencer, og vi påtager os derfor gerne både jord- og betonarbejder også. På den måde kan vi optimere både projekt og pris.

Specialister i pæle og byggegruber
Aarsleff er en af Europas største og mest erfarne specialister inden for udførelse af fundering, pæle og byggegruber.

Aarsleff Fundering har en lang række traditionelle maskiner til ramning af præfabrikerede pæle, og vi er også én af de entreprenører i Skandinavien, der råder over den største kapacitet af maskiner til at udføre borede pæle. Samtidig har vi mandskab og udstyr til at udføre både små og store byggegruber med forskellige typer af indfatningsvægge.

Aarsleff Fundering projekterer og udfører komplette byggegruber med spuns-, slidse-, københavnervægge eller sekantpæle, anker- og injektionsarbejder samt grundvandssænkningsanlæg.

Ud over sådanne entreprenøropgaver kan vi også – gerne sammen med samarbejdspartnere – tilbyde at udføre fx geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser samt pælebelastningsforsøg og vibrationsmålinger.

Vil du vide mere om nogle af vores kompetencer, så læs mere her:

Funderingskompetencer på tværs af landegrænser
Ud over vores aktiviteter i Danmark løser vi funderingsopgaver via vores søsterselskaber i Sverige, Norge, Tyskland, Polen og England.

Vi har egne projekterings- og designkompetencer på alle vores markeder og opererer i hvert enkelt land med lokalt mindset og knowhow. Vi udveksler erfaringer, metoder og ikke mindst mandskab og udstyr på tværs af landegrænser, så vi altid udnytter de stærkeste kompetencer og konstant udvikler os i forhold til best practice, udstyr, metoder og teknikker.

Vores lokale tilstedeværelse i de seks lande betyder også, at vi har vigtig specialviden om hvert enkelt lands jordtyper, normer og regler – viden, der gør os i stand til at projektere og udføre funderingskonstruktioner tilpasset selv de mest udfordrende lokale forhold.

Samlet har vi ca. 80 ramme- og boremaskiner, en række specialudstyr og godt 1.500 dedikerede medarbejdere, der er garanter for, at vi har kapacitet og kan tilbyde en høj grad af fleksibilitet til at levere både store og små funderingsopgaver til aftalt tid.

Aarsleffs selskaber inden for fundering:

Danmark
Entreprenør: Aarsleff Fundering, Entreprenørfirmaet Østergaard A/SBL Grundvandssænkning A/S
Pælefabrik: Centrum Pæle A/S
Ingeniør: CP Test A/S

Tyskland
Entreprenør: Aarsleff Grundbau GmbHNeidhardt Grundbau GmbHPonel Bau GmbHSTB Wöltjen GmbH
Pælefabrik: Centrum Pfähle GmbH
Ingeniør: DMT Ingenieure GmbH

England
Entreprenør: Aarsleff Ground Engineering LimitedCannon Piling Ltd 
Pælefabrik: Centrum Pile Limited

Polen
Entreprenør: Aarsleff Sp. z o.o. 
Pælefabrik: Centrum Pali Sp.z o.o. 
Ingeniør: Metris Sp. z o.o.

Sverige
Entreprenør: Aarsleff Ground Engineering AB
Pælefabrik: Centrum Pile AB

Norge
Entreprenører: Aarsleff Fundamentering & Boring ASSteg Entreprenør AS