Kystsikring

– Beskyttelse af land og byggeri langs kysterne 

Oversvømmelser i forbindelse med forhøjet vandstand og ekstremt regnfald er et stadig stigende problem langs kysterne. Natur, vejnet og bebyggelser kan blive ramt og ødelagt, når de store vandmængder skyller ind.

Det rejser behov for at bygge moler og etablere kajforstærkning til sikring af kysterne.

Stor ekspertise fra hele verden
Aarsleff besidder en mangeårig ekspertise inden for etablering af kystsikring for offentlige instanser, erhvervsvirksomheder samt private husstande i både Danmark og udlandet.

Helt konkret udfører vi kystsikring i form af:

  • digebyggeri
  • bølgebrydere
  • høfder
  • skråningsbeskyttelse
  • strandfodring.

Vi udfører det komplette entreprenørarbejde i totalentrepriser eller i enkeltstående opgaver.