Elektrificering af bane

Elektrificering af bane

Frem til 2026 elektrificerer Aarsleff 1.300 kilometer af det danske jernbanenet for Banedanmark – ni strækninger fordelt ud over det meste af Danmark. Projektet udføres i konsortium mellem Per Aarsleff A/S, Siemens A/S og Siemens AG i totalen­treprise. Siemens står for design af kørestrømssy­stemet, mens Aarsleff efterfølgende desig­ner og installerer fundamenter og master. Vores arbejder inkluderer også omlægning af kabler langs jernbanenettet og på stationsområderne. Størstedelen af vores arbejder udføres på spor i drift, hvilket stiller store krav til planlægning, koor­dinering og udførelse af vores arbejder. 

Arbejde udført af Aarsleff Fundering
og Aarsleff-selskaberne Aarsleff Rail A/S,
Wicotec Kirkebjerg A/S