Udvidelse af Rønne Havn

Udvidelse af Rønne Havn

Per Aarsleff A/S udfører i totalentreprise første etape af havneudvidelsen i Rønne sammen med koncernselskabets specialister i kystsikring og molebyggeri, VG Entreprenør A/S. Totalentreprisen består blandt andet af en 700.000 kubikmeter uddybning af havnebassinet til en vanddybde på 11 meter samt etableringen af et 150.000 kvadratmeter stort havneareal med skærvebelægning. Den udvidede havn skal være med til at sikre, at de største krydstogtskibe kan anløbe havnen samt sikre forsyningen på Bornholm og muliggøre nye forretningsområder inden for offshore-industrien.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet VG Entreprenør A/S