Rekreativ Forbindelse Nord

En helt ny forbindelse fra Risskoven i det nordlige Aarhus til Marselisborgskoven i syd er under udvikling. Den Rekreative Forbindelse er en cykel- og fodgængersti, som følger den oprindelige kystlinje og skal bringe blødere trafikanter sikkert til det nye Aarhus Ø-område. Per Aarsleff A/S er i joint venture med koncernselskabet Dan Jord A/S ansvarlig for en selvstændig del af strækningen. Denne etape, Rekreativ Forbindelse Nord, består blandt andet af en stiforbindelse og en kanal langs letbanen og inkluderer både jord-, funderings- og anlægsaktiviteter.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet Dan Jord A/S