Regnvandstunnel i Hellerup

I Strandvejsområdet i Hellerup er et Aarsleff-konsortium bestående af koncernselskaberne Per Aarsleff A/S og Entreprenørfirmaet Østergaard A/S i gang med første etape af etableringen af en halvanden kilometer lang regnvandstunnel for Nordvand A/S. Tunnelen er en del af klimatilpasningsindsatsen i Gentofte Kommune og skal aflede overfladevand, så der ikke står vand på terræn og i tunneler under jernbanen efter regnskyl. Tunnelen udføres i en dybde på omkring otte meter under terræn i et tætbebygget område.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri og Fundering
og Aarsleff-selskabet Østergaard A/S