Havneudvidelse i Hvide Sande

Aarsleff har i joint venture med datterselskabet VG Entreprenør A/S forbedret besejlingsforholdene for havnen i Hvide Sande, der er en af Danmarks største fiskerihavne. Besejlingsforholdene var tidligere ustabile, da indsejlingen ofte sandede til ved kraftig nordvestenvind. Som et led i at skabe stabile forhold for fiskeritrafikken udbyggede vi havnen og udførte en 700 meter lang mole syd for havnen. Derudover ombyggede og forlængede vi den eksisterende mole nord for havnen med 70 meter.

Arbejde udført af Aarsleff Anlæg & Byggeri
og Aarsleff-selskabet VG Entreprenør A/S