Geoteknik til Cityringen

Aarsleff har mellem 2006-2014 udført geotekniske undersøgelser og moniteringsboringer i forbindelse med etableringen af Cityringen, en metrostrækning på 15,5 kilometer med 17 stationer under Københavns gader. Arbejderne er udført i joint venture med GEO. I foråret og sommeren 2012 gennemførte vi fx de geotekniske moniteringsboringer på stationen Marmorkirken, som med sine 36 meter er den dybeste af de 17 stationsskakte. Her udførte vi ni inklinometermålinger, fem extensometermålinger og seks piezometerboringer med en samlet borelængde på næsten 800 meter.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering

Relaterede referencer