Forberedende arbejder i Københavns Lufthavn

I forbindelse med udvidelsen af Terminal 3 i Køben­havns Lufthavn har Aarsleff efterfunderet dele af det eksisterende byggeri. Projektet er udført som en del af omlægningen af en servicevej, som skulle flyttes, inden udvidelsen af terminalen kunne igangsættes. Efterfunderingen er primært udført med selvborende mikropæle af typen Titan 73/35 samt et mindre antal borede Ø508 millimeter pæle, der er boret langs med de eksisterende søjlefundamenter og efterfølgende sammenstøbt med disse.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering