Dybdekomprimering af havneareal

Per Aarsleff A/S har udført dybdekomprimering på et 13,500 kubikmeter stort areal på havnen i Fredericia forud for opførelse af i alt otte kornsiloer og diverse bygninger, der skulle funderes direkte. Selve dybdekomprimeringen er udført med PVE40VM-vibrator og et såkaldt ”juletræ”, en spids ligesidet trekant med en sidelængde på to meter.

Arbejde udført af Aarsleff Fundering