Nyheder / storaktionærmeddelelse-nr.-2-af-8.-marts-2016

08.03.2016 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse nr. 2 af 8. marts 2016

Under henvisning til Selskabslovens § 55 og § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen pr. 7. marts 2016 gennem besiddelser af aktier nu råder over 5,07 % af stemmerne i Per Aarsleff A/S, men 0 % af stemmerne gennem besiddelse af finansielle instrumenter.

Den samlede beholdning af stemmerettighed udgør således 5,07 % af stemmerne i Per Aarsleff A/S.

Koncernens beholdning af stemmeretter er fordelt på ejerskab gennem:

Danske Bank A/S
Danica Pension Livsforsikring
Danske Invest FCP
Danske Invest FCP Luxembourg