Nyheder / storaktionærmeddelelse-nr.-1-af-8.-marts-2016

08.03.2016 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse nr. 1 af 8. marts 2016

Under henvisning til Selskabslovens § 55 og § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen pr. 4. marts 2016 gennem besiddelser af aktier råder over 4,98 % af stemmerne i Per Aarsleff A/S.

Danske Bank koncernen råder endvidere over 0,08 % af stemmerne gennem besiddelse af finansielle instrumenter.

Den samlede beholdning af stemmerettighed udgør herefter 5,06 % af stemmerne i Per Aarsleff A/S.

Koncernens beholdning af stemmeretter er fordelt på ejerskab gennem:

Danske Bank A/S
Danica Pension Livsforsikring
Danske Invest FCP
Danske Invest FCP Luxembourg