Nyheder / storaktionærmeddelelse-af-8.-juli-2015

08.07.2015 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse af 8. juli 2015

Under henvisning til Selskabslovens § 55 og § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Investeringsforeningen Danske Invest (CVR-nr.: 15161582), Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby efter salg ejer 110.530 stk. aktier svarende til 4,88 pct. af aktiekapitalen og 3,18 pct. af stemmerne i Per Aarsleff A/S.