Nyheder / storaktionærmeddelelse-af-27.-april-2015

27.04.2015 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse af 27. april 2015

Under henvisning til § 29 i lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Investeringsforeningen Danske Invest (CVR-nr.: 15161582), Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby efter opkøb ejer 113.509 stk. aktier svarende til 5,01 pct. af aktiekapitalen og 3,26 pct. af stemmerne i Per Aarsleff A/S.