Nyheder / storaktionærmeddelelse-af-23.-september-2015

23.09.2015 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse af 23. september 2015

Under henvisning til Selskabslovens § 55 og § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v. skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen (CVR-nr. 61126228) – herunder Danica Pension og Danske Invest FCP, har nedbragt beholdningen af stemmerettighederne til under 5 pct. af stemmerne i Per Aarsleff A/S pr. 21/9 2015.