Nyheder / storaktionærmeddelelse-af-18.-januar-2016

18.01.2016 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse af 18. januar 2016

Under henvisning til Selskabslovens § 55 og § 29 i Lov om værdipapirhandel m.v.

skal det hermed oplyses, at Danske Bank koncernen pr. 15. januar 2016 gennem besiddelser af aktier og øvrige finansielle instrumenter, råder over 5,22 % af stemmerne i Per Aarsleff A/S.

Koncernens beholdning af stemmeretter er fordelt på ejerskab gennem:

Danske Bank A/S
Danica Pension Livsforsikring
Danske Invest FCP
Danske Invest FCP Luxembourg