Nyheder / storaktionærmeddelelse-14.09.22

14.09.2022 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse 14.09.22

Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 30 skal det hermed oplyses, at Per Aarsleff Holding A/S den 13. september har modtaget følgende meddelelse fra BankInvest: 

Der gives hermed meddelelse om, at følgende juridiske personer pr. 8. september 2022 samlet kom i besiddelse af 8,04 % af aktiekapitalen i Per Aarsleff Holding A/S:

Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Akk. KL
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier KL
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL
Kapitalforeningen BankInvest Select, Fokus Danske Aktier KL
Kapitalforeningen BankInvest Select, Small Cap Danske Aktier KL
Kapitalforeningen Investin Pro, Danske Aktier

Den samlede besiddelse af B-aktier kan pr. 8. september 2022 opgøres til 1.638.177 stk. svarende til en nominel aktiekapital på 3.276.354 kr. ud af en samlet aktiekapital på 40.770.000 kr. 

Det meddeles samtidig, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er kapitalforvalter for de juridiske personer, og i henhold til aftale er BIAM berettiget til at udøve stemmerettighederne. 

Stemmerettigheder kan pr. 6. september 2022 opgøres til 1.638.177 stemmer svarende til 5,04 % af de samlede stemmerettigheder i Per Aarsleff Holding A/S.