Nyheder / storaktionærmeddelelse-02.02.24

02.02.2024 - Selskabsmeddelelse

Storaktionærmeddelelse 02.02.24

Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 30 skal det hermed oplyses, at Per Aarsleff Holding A/S den 2. februar har modtaget følgende meddelelse fra BankInvest:

Der gives hermed meddelelse om, at nedenstående juridiske personer pr. 30. januar 2024 er under fem procent af stemmerettighederne i Per Aarsleff Holding A/S, nedenstående er nu i besiddelse af 4,98 % af stemmerettighederne: 

Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Akk. KL
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier KL
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Indeks Bæredygtig KL
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Indeks Bæredygtig Akk. KL
Kapitalforeningen BankInvest Select, Fokus Danske Aktier KL
Kapitalforeningen BankInvest Select, Small Cap Danske Aktier KL
Kapitalforeningen Investin Pro, Danske Aktier 

Den samlede besiddelse af B-aktier (ISIN DK0060700516) kan pr. 30. januar 2024 opgøres til 1.621.517 stk. svarende til en nominel aktiekapital på 3.243.034 kr. ud af en samlet aktiekapital på 40.770.000 kr.

Det meddeles samtidig, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er kapitalforvalter for de juridiske personer, og i henhold til porteføljeplejeaftale er BIAM berettiget til at udøve stemmerettighederne.

Stemmerettigheder kan pr. 30. januar 2024 opgøres til 1.621.517 stemmer svarende til 4,98 % af de samlede stemmerettigheder i Per Aarsleff Holding A/S.