Nyheder / samarbejde-om-udvikling-af-området-ved-postterminalen

12.11.2015 - Selskabsmeddelelse

Samarbejde om udvikling af området ved postterminalen

Per Aarsleff A/S har indgået samarbejdsaftale med Ejendomsselskabet Project Nord P/S, som har overtaget PostNords arealer ved Bernstorffsgade og Tietgensbroen i København.

Aarsleff skal, i en længere designperiode over de næste et til halvandet år, bidrage med entreprenørkompetencer. Byggeplaner og budgetter skal konkretiseres, og myndighedsgodkendelser skal forberedes. Det er parternes intention at arbejde hen imod indgåelse af en egentlig byggekontrakt i en efterfølgende fase.

Det samlede grundareal udgør cirka 39.000 kvadratmeter og planlægges bebygget med såvel erhvervsbyggeri som boligbebyggelse. Desuden er det tanken at renovere den bevaringsværdige bygning fra 1912 ud mod Tietgensgade.