Nyheder / sådan-arbejder-vi-med-csr

08.01.2020

Sådan arbejder vi med CSR

Samfundsansvar har altid været – og vil altid være – en vigtig og dybt integreret del af Aarsleff-koncernen. Med udgangspunkt i de forretningsmæssige muligheder, kompetencer og ressourcer, der findes hos os selv og i vores værdikæde, ønsker vi at bidrage med høj værdi til samfundet.

For at sikre at vores indsatser har den optimale effekt på både Aarsleff og vores interessenter, har vi gennemført grundige væsentligheds- og interessentanalyser. Analyserne bliver med jævne mellemrum ajourført, så vi altid baserer vores mål og aktiviteter på et relevant grundlag.

Vi sammenfatter årligt vores CSR-arbejde i koncernens CSR-rapport, hvor vi fortæller om både større og mindre tiltag, som vi har gennemført i det forgangne år. CSR-rapporten er bygget op omkring fem strategiske hovedområder, som giver læseren det bedste grundlag for at følge vores udvikling over tid. De fem områder er:

  • Miljø og klima
  • Medarbejdere
  • Samfundet omkring os
  • Eksterne samarbejdspartnere
  • Ligestilling

Under hvert område kan du læse om vores vigtigste mål og om, hvor langt vi er nået med at opfylde målene.

Læs vores seneste CSR-rapport for 2018/19 her.