Nyheder / per-aarsleff-holding-a-s-iværksætter-aktietilbagekøb-fra-juni-2024

28.05.2024 - Selskabsmeddelelse

Per Aarsleff Holding A/S iværksætter aktietilbagekøb fra juni 2024

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har besluttet at udnytte sin bemyndigelse til at lade selskabet købe egne B-aktier. 

Formål
Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere Per Aarsleff Holding A/S' aktiekapital samt at afdække selskabets forpligtelser i forbindelse med et aktiebaseret incitamentsprogram til medarbejdere i koncernen (medarbejderaktieprogram med matching shares). 

Periode og maksimalt beløb for tilbagekøbet
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med 3. juni 2024 til og med 31. maj 2025. I denne periode vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe B-aktier til en maksimal værdi af 150 millioner kroner efter ”Safe Harbour”-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052. 

Vilkår for aktietilbagekøbet

  • Per Aarsleff Holding A/S har antaget Nordea Danmark (filial af Nordea Bank Abp, Finland) som lead manager for aktietilbagekøbet. 
  • Det maksimale vederlag, Per Aarsleff Holding A/S kan betale for B-aktier opkøbt under programmet, er 150 millioner kroner, og der kan maksimalt købes 550.000 stk. B-aktier. 
  • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet. 
  • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt B-aktier i selskabet svarende til 25 % af den gennemsnitlige daglige mængde af selskabets B-aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen inden for de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet. 

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil Per Aarsleff Holding A/S hver uge udsende en selskabsmeddelelse om transaktioner under programmet.