Nyheder / per-aarsleff-holding-a-s-iværksætter-aktietilbagekøb

27.08.2019 - Selskabsmeddelelse

Per Aarsleff Holding A/S iværksætter aktietilbagekøb

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har besluttet at udnytte sin bemyndigelse til at lade selskabet købe egne B-aktier.

Formål
Formålet med aktietilbagekøbet er afdækning af Per Aarsleff Holding A/S' forpligtelser i forbindelse med et aktiebaseret incitamentsprogram til medarbejderne (medarbejderaktieprogram med matching shares).

Periode og maksimalt beløb for tilbagekøbet
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med 2. september 2019 til og med 1. november 2019. I denne periode vil Per Aarsleff Holding A/S tilbagekøbe B-aktier til en maksimal værdi af 30 millioner kroner efter ”Safe Harbour”-bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 samt Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052. 

Vilkår for aktietilbagekøbet

  • Per Aarsleff Holding A/S har antaget SEB Danmark (filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige) som lead manager for aktietilbagekøbet.
  • Det maksimale vederlag, Per Aarsleff Holding A/S kan betale for B-aktier opkøbt under programmet, er 30 millioner kroner, og der kan maksimalt købes 106.397 stk. B-aktier.
  • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.
  • Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt B-aktier i selskabet svarende til 25 % af den gennemsnitlige daglige mængde af selskabets B-aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen inden for de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet.

Så længe aktietilbagekøbsprogrammet løber, vil Per Aarsleff Holding A/S hver uge udsende en selskabsmeddelelse om transaktioner under programmet.

Relaterede dokumenter


Per Aarsleff Holding A/S iværksætter aktietilbagekøb efter ”safe harbour-metoden”