Nyheder / nyt-afløbssystem-ved-langelinie-i-odense

31.10.2012 - Selskabsmeddelelse

Nyt afløbssystem ved Langelinie i Odense

Aarsleff indleder partneringsamarbejde om udførelse af nyt afløbssystem ved Langelinie i Odense:

Aarsleff Langelinie I/S har i dag modtaget bekræftelse fra VandCenter Syd om, at der indledes samarbejde om projektering vedrørende udbygning af afløbssystemet i og omkring vejen Langelinie i Odense, hvor kloakkerne er gamle og ikke bygget til at klare kraftige regnskyl og klimaforandringer.

Aarsleff Langelinie I/S er et konsortium bestående af Per Aarsleff A/S og de to datterselskaber Østergaard A/S og Wicotec A/S.

Projektet udføres i partnering og indledes med en projekteringsfase, som forventes efterfulgt af en egentlig kontrakt vedrørende udførelse. Projekteringen begynder i oktober 2012, og hele projektet forventes afsluttet ultimo 2014. Den foreløbige overslagspris på det udbudte projekt lyder på 150-160 millioner kroner.

Projektet skal forbedre ledningernes tilstand og øge deres kapacitet, så større mængder blandet regn- og spildevand opbevares og ledes til rensningsanlæg i stedet for at belaste blandt andet Odense Å og private kældre.

Der bliver dels tale om at etablere helt nye ledninger og dels om at renovere og opdimensionere eksisterende ledninger. Endeligt skal der anlægges nye bassiner. Foruden kloakfornyelse ved traditionel opgravning skal blandt andet anvendes tunnellering og rørsprængning. De to sidstnævnte er specialkompetencer hos henholdsvis Østergaard og Wicotec.

Effekten af kontrakten vil indgå i resultatforventningerne, som oplyses som vanligt i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2011/2012.