Nyheder / indkaldelse-til-ekstraordinær-generalforsamling

22.02.2016 - Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Per Aarsleff A/S afholder ekstraordinær generalforsamling den 16. marts 2016 kl. 15:00 på selskabets kontor, Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hurtigst muligt efter generalforsamlingen.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
Adgang til den ekstraordinære generalforsamling er betinget af, at aktionæren senest fredag den 11. marts 2016 kl. 23:59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S pr. telefon 43 58 88 93, via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, via selskabets hjemmeside, www.aarsleff.com/investorer eller ved at returnere tilmeldingsblanketten til vpinvestor@vp.dk eller VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Fuldmagt
Fuldmagt skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 11. marts 2016 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Fuldmagtsblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Brevstemme
Brevstemme skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 15. marts 2016 kl. 23:59 enten via VP Investor Services A/S’ hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via www.aarsleff.com/investorer. Brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra www.aarsleff.com/investorer, printes og sendes inden samme frist pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk eller med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. box 4040, 2300 København S.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør 45.300.000 kr. opdelt i 2.700.000 kr. A-aktier og 42.600.000 kr. B-aktier. Jf. vedtægternes § 10 gælder følgende vedrørende stemmeret: Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver 500 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 2 kr. giver 1 stemme.

Link til hurtig-tilmelding på VP Investor Services A/S’s hjemmeside

Relaterede dokumenter


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Anmeldelse af deltagelse i ekstraordinær generalforsamling 2016 Fuldmagt eller brevstemme til ekstraordinær generalforsamling 2016 Stiftelsesdokument nyt Per Aarsleff A/S Vedtægter Per Aarsleff Holding A/S Vedtægter nyt Per Aarsleff A/S Vurderingsberetning Åbningsbalance