Nyheder / hansson-knudsen-bygger-et-nyt-hus-til-alle-aldre

04.07.2024

Hansson & Knudsen bygger et nyt hus til alle aldre

Aarsleff-selskabet Hansson & Knudsen skal udføre et byggeri, der kommer til at redefinere bymidten i den nordsjællandske kystbaneby Nivå.


Nyopførelse af en firesporet folkeskole, tilbygning og renovering af eksisterende bibliotek, nyopførelse af idrætshal og sammenbygning med eksisterende hal samt anlæg af landskab og udearealer omkring bygningerne.

Denne stribe af opgaver indgår i projektet Generationernes Hus i Nivå – et bygge- og anlægsprojekt til en værdi af godt 400 millioner kroner – som Aarsleff-selskabet Hansson & Knudsen A/S skal udføre i hovedentreprise for Fredensborg Kommune. Arbejderne med de små 15.000 kvadratmeter nybyggeri og cirka 1.700 kvadratmeter renovering går i gang senere på året, og ifølge direktør Dirk Voss er det særligt kompetencerne på tværs af den samlede organisation, der har medvirket til at lande den store kontrakt.

”De senere år har vi valgt at udvide vores aktionsradius til at omfatte hele Sjælland – og vi tager selvfølgelig vores viden og kunnen særligt inden for projektstyring og tilbudsgivning med over Storebælt,” siger han og påpeger, at Generationernes Hus kommer til at lægge beslag på hele paletten af evner, Hansson og Knudsen ligger inde med.

”Vi kommer til at arbejde med alt fra stål til tegl, beton og træ, så vi får bragt alle vores kompetencer i spil – og ser frem til samarbejdet med både de dygtige rådgivere og naturligvis vores bygherre Fredensborg Kommune om udførelsen af det visionære projekt,” lyder det. 

Certificeret til DGNB Guld 

De næste par måneder bruges på den sidste optimering, inden den endelige kontrakt skrives under til oktober, og den egentlige udførelse går i gang til november – hvor vi sætter hårdt ind fra starten med opførelsen af råhusene.

Men den mest udfordrende del af byggeriet er imidlertid trækonstruktionerne, hvilket falder fint i tråd med Hansson & Knudsens historie som tømrerfirma. Lette facader, installation af præfabrikerede tagkasetter og masser af store træspær kræver sit at håndtere. Men når man kender vilkårene og fokuserer på planlægningen, er det langt fra umuligt, mener Dirk Voss og sender roser til bygherre for deres tilgang til bæredygtighed.

”Generationernes Hus skal certificeres til DGNB Guld og ligger dermed højt på parametre som fx minimering af affald, bæredygtige overvejelser i forhold til materialevalg og optimering af byggepladsdrift – hvilket igen ligger godt til Hansson & Knudsen, der har udført flere certificerede byggerier de seneste par år, forklarer han og uddyber, at det blandt andet drejer sig om en integreret institution i Munkebo samt en skole og en musikskole i Årslev – begge dele på Fyn.

Afleveringen af Generationernes Hus er fastlagt til foråret 2027.