Nyheder / halvårsrapport-for-perioden-1-10-2010-31-3-2011

27.05.2011 - Selskabsmeddelelse

Halvårsrapport for perioden 1/10 2010-31/3 2011

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2010/2011. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultatet før skat blev 68 mio. mod -15 mio. i første halvår sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 2.719 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 11 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 27 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 37 mio.
  • Koncernens frie cash flow er -91 mio. 

Forventninger til regnskabsåret 2010/2011: 

  • Selskabet forventer fortsat, som meddelt ved offentliggørelse af årsrapporten for 2009/2010, et resultat før skat på 120 mio. for hele regnskabsåret 2010/2011.
  • Omsætningen forventes at blive væsentligt højere end niveauet for regnskabsåret 2009/2010 og er positivt påvirket af aktiviteten ved etablering af London Array Offshore Wind Farm.
  • Den fysiske udførelse af havmøllefundamenterne til London Array Offshore Wind Farm er i startfasen ved udgangen af første halvår af regnskabsåret. Derfor er projektets bidrag til det forventede resultat fortsat vurderet forsigtigt.

Relaterede dokumenter


2010-11 Q2 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår