Nyheder / halvårsrapport-for-perioden-1-10-2009-31-3-2010

26.05.2010 - Selskabsmeddelelse

Halvårsrapport for perioden 1/10 2009–31/3 2010

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2009/2010. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultat før skat blev -15 mio. og lever ikke op til forventningerne.
  • Koncernomsætningen blev 1.991 mio.
  • Resultat før renter i Anlæg blev -16 mio.
  • Resultat før renter i Rørteknik blev 22 mio.
  • Resultat før renter i Fundering blev -15 mio.
  • Likviditeten er forbedret med 287 mio. blandt andet påvirket af forudbetalinger på projekter.

Forventninger til regnskabsåret 2009/2010: 

  • Resultatet i første halvår er væsentligt påvirket af den strenge vinter og har medført et indtægtstab, som ikke forventes indhentet i resten af regnskabsåret. Efter vinteren er alle mand nu i arbejde igen, og mange steder er der høj aktivitet for at søge at indhente den opståede pukkel efter vinteren.
  • Den generelle økonomiske afmatning har påvirket aktiviteten og resultaterne i første halvår af regnskabsåret mere end forventet i Anlæg og Fundering. Denne effekt forventes at fortsætte i resten af regnskabsåret 2009/2010. Anlægsmarkedet er karakteriseret ved en skarp konkurrence inden for de generelle anlægsopgaver med faldende priser til følge. Ordrebeholdningen er højere end pr. 31. marts sidste år. Aktiviteten inden for tilbudsgivning er høj.
  • Virksomheden forventer nu et resultat før skat på 70 mio. for hele regnskabsåret mod tidligere 80-100 mio. og et noget lavere aktivitetsniveau sammenlignet med 2008/2009. Tiltag for at nedbringe omkostninger og styrke konkurrenceevnen foretages løbende.

Relaterede dokumenter


Halvårsmeddelelse for perioden 1/10 2009-31/3 2010