Nyheder / halvårsrapport-for-perioden-1-10-2008-31-3-2009

28.05.2009 - Selskabsmeddelelse

Halvårsrapport for perioden 1/10 2008–31/3 2009

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2008/2009. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultat før skat blev 145 mio. og er bedre end forventet ved regnskabsårets begyndelse.
  • Koncernomsætningen blev 2.524 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 72 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 30 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 52 mio.
  • Pengestrømmene fra drifts- og investeringsaktiviteter udgør et positivt cash flow på 208 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2008/2009: 

  • På trods af det gode resultat for første halvår fastholder virksomheden en forventning om et resultat før skat for 2008/2009 på 200 mio.
  • Anlægssegmentet opjusterer forventningerne til det samlede helårsresultat lidt, mens Funderingssegmentet nu nedjusterer forventningerne til den resterende del af regnskabsåret yderligere. Det skyldes udsigten til reduktion af de byggeriafhængige funderingsaktiviteter i Danmark, England, Sverige og Tyskland. Det understreges, at finanskrisen fortsat udgør en væsentlig usikkerhedsfaktor.

Relaterede dokumenter


Halvårsrapport for perioden 1/10 2008 - 31/3 2009