Nyheder / halvårsrapport-for-perioden-1-10-2007-31-3-2008

23.05.2008 - Selskabsmeddelelse

Halvårsrapport for perioden 1/10 2007–31/3 2008

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2007/2008. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Halvårsresultatet før skat blev 149 mio og er væsentligt bedre end forventet. Det skyldes et optimeret samarbejde mellem afdelinger og datterselskaber i ind- og udland, en mild vinter og en generelt forbedret planlægning, risikohåndtering og styring af projekterne. Desuden er enkeltstående kontrakter gået usædvanligt godt.
  • Koncernomsætningen blev 2.486 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 88 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 19 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 51 mio.
  • Pengestrømme fra driften fratrukket investeringer udgør 141mio.

Forventninger til regnskabsåret 2007/2008

  • For 2007/2008 forventes nu et resultat før skat på 250 mio mod tidligere 190 mio.

Relaterede dokumenter


Halvårsrapport for perioden 1/10 2007 - 31/3 2008