Nyheder / halvårsmeddelelse-for-perioden-1-10-2012-31-3-2013

27.05.2013 - Selskabsmeddelelse

Halvårsmeddelelse for perioden 1/10 2012-31/3 2013

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2012/2013. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår:

  • Resultatet før skat blev 84 mio. mod 76 mio. i første halvår sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 3.497 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 40 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 39 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 11 mio.
  • Rentebærende nettogæld udgør 46 mio. pr. 31. marts 2013.

Forhandlinger om køb:

  • Per Aarsleff A/S har indledt forhandlinger med Aegion Group USA om køb af Aegions 50 % aktiepost i det fællesejede tyske selskab Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH, som omsætter for cirka 500 mio. pr. år og beskæftiger cirka 250 medarbejdere.

Forventninger til regnskabsåret 2012/2013:

  • Per Aarsleff A/S fastholder forventningen om et resultat før skat på 200 mio. for hele regnskabsåret 2012/2013.

Relaterede dokumenter


2012-13 Q2 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår