Nyheder / halvårsmeddelelse-for-perioden-1-10-2011-31-3-2012

30.05.2012 - Selskabsmeddelelse

Halvårsmeddelelse for perioden 1/10-2011-31/3-2012

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2011/2012. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første halvår: 

  • Resultatet før skat blev 76 mio. mod 68 mio. i første halvår sidste regnskabsår.
  • Koncernomsætningen blev 3.178 mio.
  • Anlæg bidrager med et resultat før renter på 35 mio.
  • Rørteknik bidrager med et resultat før renter på 44 mio.
  • Fundering bidrager med et resultat før renter på 6 mio.

Forventninger til regnskabsåret 2011/2012:

  • Selskabet fastholder forventningen om et resultat før skat på 180 mio. for hele regnskabsåret 2011/2012.

Relaterede dokumenter


2011-12 Q2 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår