Nyheder / fundamenter-til-rødsand-2-havmøllepark

06.05.2008 - Selskabsmeddelelse

Fundamenter til Rødsand 2 Havmøllepark

Aarsleff og tyske Bilfinger Berger AG har indgået kontrakt med E.ON Sverige AB på udførelse af fundamenterne til Rødsand 2 Havmøllepark.

Kontrakten består af fremstilling og installering af 90 betonfundamenter hver med en vægt på cirka 1.300 tons. Fundamenterne udføres som betonsænkekasser med ballast og vil blive placeret på havbunden i 5-12 meters dybde.

Kontrakten har en værdi af cirka 600 millioner kroner.

Hos Aarsleff har ordren stor betydning: ”Vi har stor fokus på etablering af havmølleparker i Nordeuropa og er godt rustet til udvikling af teknisk, økonomisk og tidsmæssigt optimerede løsninger”, siger direktør Lars Carlsen. Aarsleff har blandt andet udført fundamenterne til den første havmøllepark på Rødsand fra 2003 og udfører i øjeblikket de 92 fundamenter til havmølleparken Horns Rev 2.

I løbet af foråret 2008 begynder planlægning, design og fabrikation af de 90 fundamenter til Rødsand 2 Havmøllepark. Installationen af fundamenterne vil foregå i perioden fra november 2008 til december 2009, og selve møllerne skal installeres i 2010.

Havmølleparken etableres cirka fire kilometer vest for den eksisterende havmøllepark på Rødsand, Nysted Havmøllepark fra 2003. Når Rødsand 2 sættes i drift i 2010 forventes den årlige produktion at svare til energiforbruget i 200.000 husstande – eller cirka to procent af det samlede danske elforbrug.

Projektet udføres i ligeligt delt konsortium med tyske Bilfinger Berger AG med Aarsleff som pennefører. I forvejen samarbejder Aarsleff og Bilfinger Berger AG blandt andet på etableringen af havmølleparken Horns Rev 2 og på Citytunnelprojektet i Malmø.

Kontrakten giver ikke anledning til at ændre forventningerne til indeværende års resultat, som afsluttes 30. september 2008. Resultateffekten af kontrakten vil indgå i de samlede resultatforventninger for 2008/2009, som oplyses i forbindelse med offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for regnskabsåret 2007/2008.