Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2019

26.02.2020 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2019

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2019/20. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultatet af første kvartal

  • Koncernomsætningen steg med 3,6 % til 3.510 mio. (Q1 2018/19: 3.389 mio.).
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 175 mio. (Q1 2018/19: 94 mio./166 mio. før voldgiftskendelse*).
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 90 mio. (Q1 2018/19: 33 mio./105 mio. før voldgiftskendelse*).
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 56 mio. (Q1 2018/19: 38 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT på 29 mio. (Q1 2018/19: 23 mio.).
  • Pengestrømme fra driftsaktiviteter fratrukket investeringsaktiviteter (eksklusive investeringer i værdipapirer) udgør en positiv likviditetsvirkning på 289 mio.
  • Koncernens rentebærende nettoindestående udgør 239 mio. pr. 31. december 2019. Implementering af IFRS 16 påvirker den rentebærende gæld med -403 mio.

* Resultat justeret for tabt voldgiftssag som meddelt i selskabsmeddelelse 16. januar 2019.

Forventningerne til regnskabsåret 2019/20

Forventningerne til regnskabsåret som helhed er uændrede. EBIT forventes at blive i størrelsesordenen 560 mio.

Omsætningen forventes at blive cirka 1 % højere end i regnskabsåret 2018/19.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2019