Nyheder / delårsrapport-for-perioden-1-10-31-12-2018

26.02.2019 - Selskabsmeddelelse

Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2018

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af regnskabsåret 2018/19. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Resultat af første kvartal

  • Koncernomsætningen steg med 12,9 % til 3.389 mio.
  • Resultat af primær drift (EBIT) blev 94 mio. mod 107 mio. i første kvartal af sidste regnskabsår. Resultatet er påvirket af, at Aarsleff har lidt et uventet tab på 72 mio. som følge af en voldgiftssag vedrørende opfø­relsen af et biogasanlæg. Selskabets løbende drift i øvrigt er bedre end forventet, og EBIT før indregning af voldgiften er således 166 mio.
  • Anlæg & Byggeri bidrager med et EBIT på 33 mio. (Q1 2017/18: 67 mio.). Resultatet af ovennævnte voldgiftssag er indregnet i segmentet, og EBIT før indregning af voldgiften er således 105 mio.
  • Rørteknik bidrager med et EBIT på 38 mio. (Q1 2017/18: 39 mio.).
  • Fundering bidrager med et EBIT på 23 mio. (Q1 2017/18: 1 mio.).
  • Koncernens rentebærende nettoindestående udgør 405 mio. pr. 31. december 2018.

Forventninger til regnskabsåret 2018/19

  • Forventningerne til hele regnskabsåret 2018/19 blev i en selskabs­meddelelse af 16. januar 2019 ændret til et EBIT-niveau på 460 mio. fra den tidligere udmeldte forventning på 530 mio. som følge af ovennævnte voldgiftskendelse. EBIT-forventningerne før ind­regning af den tabte voldgift er uændret 530 mio. Omsætningen forventes uændret at udvise en vækst på cirka 5 % sammenlignet med sidste regnskabsår.

Relaterede dokumenter


Delårsrapport for perioden 1/10-31/12 2018